2. dan Mednarodnega festivala športnega filma

 

Rogaška Slatina, 15. junij 2023

Drugi dan filmskega festivala ISFF,  v četrtek 15. junija 2023, je dopoldne potekala okrogla miza, posvečena vlogi športa v slovenskih šolah.

Na okrogli mizi so se zbrali predstavniki šol, pedagoških strokovnjakov, športnih organizacij in drugih relevantnih akterjev, med njimi so bili:

dr. Srečko Zakrajšek, bivši direktor Zavoda za šolstvo,
bivši profesor na gimnaziji Bežigrad in soustanovitelj ŠKL in ustanovitelj ter profesor na IAM, Multimedijski akademiji v Ljubljani dr. Boro Štrumbelj,
profesor na Fakulteti za šport in predsednik Plavalne zveze Slovenije, Gregor Pečan,
ravnatelj OŠ in predsednik združenja ravnateljev, Ivan Lorenčič,
bivši ravnatelj II. gimnazije Maribor,
Peter Dokl, direktor oddelka Športniki in olimpijske vrednote na OKS in
Katja Golja, kineziologinja.

Pogovor je vodila novinarka Alenka Vodušek.

Namen srečanja je bil razpravljati o pomembnosti športa v izobraževalnem procesu ter spodbujati njegovo vključevanje v šolski sistem.

Na okrogli mizi so bili predstavljeni primeri dobrih praks, razpravljalo se je o izzivih in možnostih razvoja športnih programov v šolah ter poudarjalo vlogo športa pri razvoju otrok in mladine. Udeleženci so izmenjali svoje izkušnje ter predstavili inovativne projekte, ki spodbujajo športno udejstvovanje v šolskem okolju.

Video reportaža o okrogli mizi bo objavljena na you tube kanalu in o povezavi do nje vas bomo obvestili preko vseh naših medijskih kanalov za obveščanje.

V popoldanskih urah je potekal tudi pogovor z Mitjo Okornom, priznanim filmskim režiserjem. V tem pogovoru je Mitja Okorn delil svoje izkušnje in vpogled v ustvarjanje filmov ter povezavo med filmom in športom.

Na humoren način je opisal svoje začetke v vlogi režiserja in predstavil svoje bodoče načrte. Tudi posnetek pogovora z njim bo objavljen in na naši spletni strani bo aktivna povezava do njega.

 

 

On the second day of the ISFF (International Short Film Festival), which took place on Thursday, June 15, 2023, a roundtable discussion dedicated to the role of sports in Slovenian schools was held in the morning. The roundtable brought together representatives from schools, educational experts, sports organizations, and other relevant stakeholders. Among them were:

Dr. Srečko Zakrajšek, former director of the Institute of Education, former professor at Bežigrad Gymnasium, co-founder of ŠKL (School Sports League), and founder and professor at IAM (Multimedia Academy) in Ljubljana, Dr. Boro Štrumbelj, professor at the Faculty of Sport and president of the Swimming Association of Slovenia, Gregor Pečan, principal of an elementary school and president of the Association of Principals, Ivan Lorenčič, former principal of II. Gymnasium Maribor, Peter Dokl, director of Athletes and Olymopic Values Department – Olympic Committee of Slovenia, Katja Golja, kinesiologist.

The discussion was moderated by journalist Alenka Vodušek.

The purpose of the meeting was to discuss the importance of sports in the educational process and promote its integration into the school system.

During the roundtable, examples of good practices were presented, and discussions revolved around the challenges and possibilities of developing sports programs in schools, emphasizing the role of sports in the development of children and youth. Participants shared their experiences and presented innovative projects that encourage sports participation in the school environment. A video report of the roundtable discussion will be published on our YouTube channel, and we will notify you through all our media channels.

In the afternoon, a conversation with Mitja Okorn, a renowned film director, took place. In this conversation, Mitja Okorn shared his experiences and insights into filmmaking and the connection between film and sports. He humorously described his beginnings as a director and presented his future plans. The recording of the conversation will also be published, and there will be an active link to it on our website.

Dodaj odgovor