MatchPoint predstavlja skupno podlago, na kateri se morajo srečati in integrirati identitete ter povezuje igralce, ekipe in kulture. Šport predstavlja skupni okvir za reprezentacijo in je interpretiran z jeziki umetnosti, znotraj katerega se pojavljajo trenutki sodelovanja med institucijami, združenji, posamezniki in skupnostmi in povezujejo posameznike z okolji, s katerimi se redko povezujejo. Celoten proces je bil mišljen kot relacijski laboratorij, ki je sposoben težiti k konvergenci med različnimi komponentami urbanega tkiva.

Faze MatchPointa so bile dokumentirane in obdelane v kratkem filmu, ki ga je ekskluzivno predvajal Exibart.tv  in je bil mišljen kot zgodba o telesnih izrazih, kot usklajeno gibanje, koreografija kolektivnega rituala.