Nagradni fotografski natečaj
za osnovnošolce 3. triade, dijake
in študente fotografije

Osrednja tema natečaja, ki poteka pod naslovom »ŠPORT ZDRUŽUJE IN KREPI ZDRAVJE«, je krepiti zavedanje otrok in mladine o pozitivnih vplivih športa, olimpijskih iger in moralnih vrednotah športa, kot so športni duh, spoštovanje, prijateljstvo, zvestoba, pripadnost ekipi.

NAMEN

Ozavestiti mlade o pomembnosti ukvarjanja s športom in fizično aktivnostjo.

Širiti športne in olimpijske vrednote, kot so športni duh, spoštovanje, prijateljstvo, zvestoba, pripadnost ekipi.

Šport oziroma športne aktivnosti pripomorejo k pridobitvi spretnosti, ohranjanju zdravja, discipline, dvigu samozavesti.

TEMA

Šport ni le tekma in ne vključuje le profesionalnih športnikov, ampak pomeni vsako gibanje/rekreacijo, s katero se ukvarja vsakdo med nami. Je nekaj kar nam omogoča, da smo bolj zdravi, da se zabavamo ter spodbuja kolektivni duh. Skladno s temo natečaja mora fotografija vsebovati vsaj nek element športa: gibanje, rekreacija, element športa kot so deska, smuči, žoga, ali kulturne in olimpijske vrednote športa: fairplay, spoštovanje, enakost, vztrajnost, prijateljstvo …

UDELEŽBA NA NATEČAJU

V natečaju lahko sodelujeta dve kategoriji: učenci 3. triade osnovnih šol in dijaki ter študentje fotografije. Natečaj je brezplačen.
Na natečaju sodelujejo le prijave, ki so urejene in posredovane po določilih razpisa, ki so pripravljene v slovenskem jeziku. Če bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, nagrada pripada skupini. Vsaka prijava lahko vključuje največ dve fotografiji.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Velikost fotografije naj bo med 2500 in 3500 pix po daljši stranici.
Velikost posamične datoteke naj ne presega 5 MB. Datoteka naj bo poimenovana tako, da vsebuje samo naslov fotografije.
Poskrbite, da v imenu datotek ne bo šumnikov in posebnih znakov.
V digitalni obliki JPG jo pošljite na e-naslov fotonatecaj@isff.si vključno do 15. maja 2023 do 00.00 in v zadevi sporočila obvezno napišite “fotografija za natečaj”. 

V poslani elektronski pošti naj bodo tudi kratek opis motiva (dva stavka) in osebni podatki avtorja.
Osebni podatki avtorja naj vsebujejo ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon, lahko tudi šolo in smer izobraževanja.
Organizatorji s podatki o udeležencih natečaja ravnajo v skladu z zakonom o zaščiti osebnih podatkov.
Fotografije, ki ne bodo v skladu s temo in pravili natečaja, bodo izločene. Prav tako ni dovoljena fotomontaža fotografije.

NAGRADE

1. nagrada
300,00 (bruto) + brezžične slušalke PHILIPS TAT5506BK

2. nagrada
200,00 (bruto) + brezžične slušalke PHILIPS TAT3217BK

3. nagrada 
100,00 (bruto) + brezžične slušalke PHILIPS TAT2206BK

Strokovna komisija bo po zaključku natečaja izmed vsemi prispelimi deli izbrala 3 najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji in jih tudi nagradila. Najboljših vseh 50 pa bo razstavljenih v času filmskega festivala v Mestni galeriji v Kulturnem centru v Rogaški Slatini. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni pritožbe.

Vsi sodelujoči in nagrajenci bodo o izboru nagrajenih in prejemu nagrad obveščeni najkasneje do 31. maja 2023. Podelitev nagrad bo v Rogaški Slatini, 17. junija 2023.

STROKOVNA KOMISIJA

Strokovno komisijo bodo sestavljali:

Vid Ponikvar, fotograf in direktor slovenske foto agencije Sportida

Aleksandra Mitrović, članica Javnega zavoda za turizem in Kulturo Rogaška Slatina

Simona Jakovac, grafična in spletna oblikovalka ISFF Slovenia

KRITERIJI OCENJEVANJA

Komisija bo fotografije vrednotila po kriterijih:

• skladnost s temo,
• sporočilna vrednost,
• kakovost fotografije.

LASTNIŠTVO FOTOGRAFIJ

Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za promocijo mednarodnega festivala športnega filma v Sloveniji (ISFF Slovenia).

IZBOR NAGRAJENCEV

V foto natečaju »ŠPORT ZDRUŽUJE IN KREPI ZDRAVJE« sta sodelovali 2 kategoriji:

1) učenci 3. triade osnovnih šol in dijaki ter
2) študentje fotografije.

V 1. kategoriji po izboru komisije nagrade prejmejo:

1. nagrada: Špela Gregorc – BRATJE PROGE
2. nagrada: Ela Klauzner – SI ZA IGRO
3. nagrada: Urban Jaklič – PLEZANJE

V 2. kategoriji se bosta zaradi premalo prijav podelili le dve nagradi:

1. nagrada: Anja Kozjan – ULTIMATE_FRIZBI-1
2. nagrada: Luka Carlevaris – VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE
3. /

Vsem iskrene čestitke! Podelitev nagrad bo v soboto, 17. junija, ob 18. uri na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Vse prispele fotografije pa bodo razstavljene od 14. do 19. junija 2023 v Kulturnem centru Rogaške Slatine.

isem iskrene čestitke! Podelitev nagrad bo v soboto, 17. junija, ob 18. uri na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Vse prispele fotografije pa bodo razstavljene od 14. do 19. junija 2023 v Kulturnem centru Rogaške Slatine.