RAZPIS za sodelovanje na

Mednarodnem Festivalu Športnega Filma Slovenija (International Sport Film Festival Slovenia – ISFF)

Rogaška Slatina, 14. – 17. junij 2023

»Culture Through Sport«

 

I. POGOJI PRIJAVE

Na razpis se lahko prijavijo produkcijske hiše, producenti, režiserji, posamezniki, javni in zasebni zavodi, društva, zveze in druge organizacije iz Slovenije in tujine. Sprejemamo vse filmske žanre in dolžine filmov. Edini vsebinski pogoj je, da se film oziroma njegova vsebine prepleta s športom. Na razpis je možno poslati film za sodelovanje v tekmovalnem programu ali v spremljevalnih programih. Pogoj za uvrstitev filma v tekmovalni program je, da je bila premierna projekcija po 1. 1. 2019, za uvrstitev v spremljevalne programe ni časovne omejitve.

Vsi prispeli filmi bodo pregledani iz strani programskega selektorja festivala, v kolikor bodo primerni za predvajanje na festivalu bodo kot nominiranci uvrščeni v ustrezne kategorije za nagrade. Izbrani filmi v spremljevalnih programih pa bodo razvrščeni v posebne projekcije. Vse prispele filme si ogleda selektor, ki v sodelovanju z organizacijskim odborom in direktorjem festivala, sestavi program.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 15. maja 2023 po elektronski pošti.

Prijavitelji filmov, uvrščenih na festival, bodo naprošeni, da pošljejo kopijo filma v DCP formatu, poleg tega pa tudi ves promocijski material, plakate, letake, pasice, linke do spletne strani, IG in FB naslov, vsebinski povzetek filma itd., ki bodo uporabljeni za promocijo projekcije na festivalu. Rok oddaje materialov: do 31. maja 2023.

Udeleženci filmskega festivala dovoljujejo organizatorjem festivala uporabo svojih avtorskih del za promocijo Mednarodnega Festivala Športnega Filma Slovenija. Organizator festivala pa se zavezuje, da bo s podatki prijaviteljev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo na festival udeleženci tudi soglašajo, da so na prijavnici navedeni podatki resnični in pravilni in da se bodo vzdržali ravnanj, ki bi lahko materialno ali moralno
škodovali ugledu in interesom Organizatorja in ostalim vpletenim.

II. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE:

 1. Format (screening): DCP 2K or 4K (unencrypted), HD datoteka (ProRes, H264… )
 2. Framerate: 24 ali 25 fps
 3. Aspect Ratio: 1:1,85, 1:2,39, 16:9
 4. Audio 5.1, Stereo
 5. Subtitle(s): slovenski prevod (lahko DCP ali srt), angleški prevod podnapisov v obliki .srt z urejenimi časovnimi kodami; časovne kode se morajo ujemati z verzijo filma, ki se ga predvaja

III. PRIJAVA

 1. Prijave se sprejemajo na info@isff.si in morajo vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, ki se ga dobi na www.isff.si.
 2. Rok prijave: do 24. aprila 2023.
 3. Prijava je brezplačna.
 4. V kolikor prijavitelj prijavlja več filmov, je za vsak film treba izpolniti svojo prijavnico.

IV. NAGRADE

 1. Najboljši film festivala dobi glavno nagrado »grand PRIX«.
 2. V vsaki kategoriji/žanru se dodeli glavna nagrada.
 3. Ostale nagrade se podelijo po izboru komisije festivala.

Prejemnik naziva »grand PRIX« in zmagovalci kategorij se uvrstijo na zaključni filmski festival FICTS v Milanu (prijavnino krije festival Slovenija).