RAZPIS za sodelovanje na

Mednarodnem Festivalu Športnega Filma Slovenija (International Sport Film Festival Slovenia – ISFF)

Rogaška Slatina, 19. – 22. junij 2024

»Culture Through Sport«

 

I. POGOJI PRIJAVE

Na razpis se lahko prijavijo produkcijske hiše, producenti, režiserji, posamezniki, javni in zasebni zavodi, društva, zveze in druge organizacije iz Slovenije in tujine. Sprejemamo vse filmske žanre in dolžine filmov, ki se kakorkoli navezujejo na šport. Na razpis je možno poslati film za sodelovanje v tekmovalnem programu ali v spremljevalnih programih. Pogoj za uvrstitev filma v tekmovalni program je, da je bila premierna projekcija po 1. 1. 2020 , za uvrstitev v spremljevalne programe ni časovne omejitve.

Vsi prispeli filmi bodo pregledani s strani programskega selektorja festivala. V kolikor bodo primerni za predvajanje na festivalu, bodo kot nominiranci uvrščeni v ustrezne kategorije za nagrade. Izbrani filmi v spremljevalnih programih pa bodo razvrščeni v posebne projekcije. Vse prispele filme si ogleda selektor, ki v sodelovanju z organizacijskim odborom in direktorjem festivala, sestavi program.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 30. aprila 2024 po elektronski pošti. Prijavitelji filmov, uvrščenih na festival, bodo naprošeni, da pošljejo kopijo filma v DCP formatu, poleg tega pa tudi ves promocijski material, plakate, letake, pasice, linke do spletne strani, IG in FB naslov, vsebinski povzetek filma itd., ki bodo uporabljeni za promocijo projekcije na festivalu. Rok oddaje materialov: do 1. marec 2024. Posebej obveščamo, da morajo vsi materiali biti oddani skladno z razpisom in posebej opredeljeni v kateri kategoriji želijo nastopati.

Udeleženci filmskega festivala dovoljujejo organizatorjem festivala uporabo svojih avtorskih del za promocijo Mednarodnega Festivala Športnega Filma Slovenija. Organizator festivala pa se zavezuje, da bo s podatki prijaviteljev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo na festival udeleženci tudi soglašajo, da so na prijavnici navedeni podatki resnični in pravilni in da se bodo vzdržali ravnanj, ki bi lahko materialno ali moralno. škodovali ugledu in interesom Organizatorja in ostalim vpletenim. Poročilo letošnjega filmske festivala si lahko ogledate na tej strani www.isff.si in na Youtube kanalu https://youtu.be/WAUKGVqEmuI?t=2

Organizator ponuja možnost, v kolikor se producenti strinjajo, da sodelujejo tudi za veliko nagrado izbora tv gledalcev Slovenije, ki bo trajala 30 dni in se bodo izbrani filmi (odločitev strokovne komisije) predvajali v posebni rubriki filmski festival športnega filma, na izbrani tv družbi v Sloveniji. Predvajanje bo trajalo 30 dni in zmagovalec izbora bo avtomatično predlagan za finale Ficts v Milanu. Obenem bo ponujen tudi odkup filma za redno predvajanje na tv postaji.

Organizator sodeluje tudi s festivalom Zlatibor Srbija in bo poslal vsa dela v pregled programskemu svetu festivala Zlatibor, ki jih bo naknadno kontaktiral glede možnosti sodelovanja na festivalu

II. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE:

 1. Format (screening): DCP 2K or 4K (unencrypted), HD datoteka (ProRes, H264… )
 2. Framerate: 24 ali 25 fps
 3. Aspect Ratio: 1:1,85, 1:2,39, 16:9
 4. Audio 5.1, Stereo
 5. Subtitle(s): slovenski prevod (lahko DCP ali srt), angleški prevod podnapisov v obliki .srt z urejenimi časovnimi kodami; časovne kode se morajo ujemati z verzijo filma, ki se ga predvaja

III. PRIJAVA

 1. Prijave se sprejemajo na info@isff.si in morajo vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, ki se ga dobi na www.isff.si.
 2. Rok prijave: do 1. marca 2024.
 3. Prijava je brezplačna.
 4. V kolikor prijavitelj prijavlja več filmov, je za vsak film treba izpolniti svojo prijavnico.

IV. NAGRADE

 1. Najboljši film festivala dobi glavno nagrado »grand PRIX«.
 2. V vsaki kategoriji/žanru se dodeli glavna nagrada.
 3. Ostale nagrade se podelijo po izboru komisije festivala.

Prejemnik naziva »grand PRIX« in zmagovalci kategorij se uvrstijo na zaključni filmski festival FICTS v Milanu (prijavnino krije festival Slovenija).

Kategorije filmskega festivala

1. OLIMPIJSKI/PARAOLIMPIJSKI DUH

Produkcije, ki spodbujajo poznavanje olimpijskega gibanja in njegovih vrednot skozi širjenje olimpijskega univerzalnega jezika in njegove etično-kulturno-izobraževalne funkcije. Zgodbe, reportaže o pripravah na olimpijske igre in udeležbi protagonistov olimpijskih iger od preteklosti do prihodnosti. Vključevanje in socializacija ljudi s posebnimi potrebami skozi športno prakso. Širi ozaveščenost o olimpijskih vrednotah in znanju prek multimedijev in avdiovizualnih produkcij, pri čemer šport in prvaki nastopajo kot osrednja točka.

2. DOKUMENTARNO

Dokumentirane televizijske ali filmske kronike in raziskave, ki se nanašajo na šport v vseh njegovih oblikah in izrazih, zgodbe o prvaku, ekipah, dogodkih. Posamezni šport / Ekipni šport

3. ŠPORT IN DRUŽBA

Vrednote športa, kultura in izobraževanje: Posredovanje vrednot družbenega športa (etika, toleranca, spoštovanje, fair play, socialna vključenost, mir itd.) ter šport kot informativen, izobraževalen in oblikovalen instrument.

4. FILMI*

Fikcija, kratki in celovečerni filmi, TV filmi in serije (ustvarjeni s strani začetnikov ali znanih avtorjev), vključno s risankami, ki imajo šport kot glavno temo, športne dogodke ali športne zgodbe prvakov, ki so
dejansko obstajali ali so izmišljeni. (*Za to sekcijo je potrebno poslati informacije o umetniški in tehnični zasedbi).

5. HITRE ŠPORTNE ZGODBE

(3 min največ) produkcije z glavno športno temo, ki predstavljajo športne dogodke in/ali produkcije, ki imajo športne prvake kot predstavnike izdelkov ali pobud: javne storitve, neprofitne organizacije, korporativne in družbene kampanje, promocija športa, športnih dogodkov itd.

6. FILMI IN TV OODAJE O EKIPNIH ŠPORTIH

Reportaže, dokumentarci, kratki in celovečerni filmi, zgodbe o ekipah, dogodki, televizijski programi itd., ki imajo enega od ekipnih športov kot glavno temo v različnih aplikacijah: televizija, kino in nove tehnološke platforme.